Как да разбираме термините в текстилния дизайн

Как да разбираме термините в текстилния дизайн

Текстилът ни заобикаля непрекъснато в нашето ежедневие, но когато се наложи професионално или за себе си да изберем текстилни материали за обзавеждане или някакъв друг проект, тогава разбираме, че има значение как наричаме нещата, как да обясним в магазина какво търсим или как да се ориентираме в сайтовете и онлайн магазините.

Необходимо е да се обърне внимание върху уточняването на значението на термините и някои изрази, тъй като тяхното използване трябва да бъде конкретно и да създава яснота. Въпреки че на пръв поглед това са общоприети названия, когато става въпрос за текстилен дизайн, все още се срещат двусмислени употреби на някои от тях.

Ето някои от най-често използваните термини по отношение на текстилния дизайн:

Дизайн – В описанията на продуктите в сайта  думата дизайн е използвана: 1) в смисъла на процес на създаване, визуализиране на идеи, свързани със създаването на нов предмет или образ, като един вид интелектуален труд; 2) в смисъла на резултат или продукт от този процес, който може да бъде във вид на рисунка, скица, макет, прототип или готов за употреба продукт.

Под дизайн на  текстилната повърхност ще се имат предвид само двуизмерните изображения върху плата, получени посредством различни техники. Често срещано е да се говори за „дизайн на печатан текстил” и „дизайн на тъкан текстил”, но тъй като текстилът, върху който се печата, винаги е тъкан, плетен или нетъкан, е по- точно да се използва изразът текстилна повърхност, което го разграничава от дизайна, свързан с технологиите и техниките за тъкане.

Под текстилната структура ще се имат предвид особеностите и характеристиките на плата, получени в резултат на използването на различни тъкачни техники и сплитки в тъкането или технологии за нетъкан и плетен текстил като текстура, плътност, еластичност и тактилна повърхност.

Десен – Терминът произхожда от френската дума dessin – рисунка. Терминът „десен” означава рисунъка, двуизмерното изображение върху текстилната повърхност, получено чрез отпечатване, директно рисуване на ръка, багрене или използване на различни сплитки и тъкачни техники. Например флорален десен, абстрактен десен, орнаментален десен, жакардов десен, репетативен десен.

Мотив – Много често, когато се използва за анализ или описание на текстилен дизайн, думата мотив грешно се отъждествява с орнамент. Произхожда от френски motif – повод, подбуда. По- правилно би било да вземем предвид значението на думата в музикалния речник, там мотив означава тема, като това привнася в смисъла на термина значението на характеристика на образ, обусловена от неговия оригинален първоизточник.

Орнамент – най- общият смисъл на думата е украшение. Идва от латинското ornamentum. Стилизирана форма.

Повтор – за обяснението на този термин ще използвам собствен превод на определението на Лесли Джаксън: „Една цялостна част (единица) от репетативен десен, която се повтаря в различни комбинации и връзки, например диагонално, ротационно, огледално” (Jackson, 2002, 219).

Щампа – Двуизмерен образ, пренесен и мултиплициран чрез отпечатване върху плат или друг материал. Щамповане се нарича също процесът на изрязване посредством режещ шаблон, както и отпечатването на релефни изображения. Терминът щампа често се използва в смисъла на английската дума pattern, но по- точно е да се отнася само за ръчно или машинно печатани изображения. В текста по- долу терминът е изцяло заменен от думата печат с оглед на съвременното говорене. Думата щампа има звучене, което е обвързано по- скоро с технологията щамповане.

Патерн (pattern) като по- общо поняние, би могло да се обясни като репетативен десен, върху различен носител, например: плат, хартия, керамика, настилки и облицовки, реализиран посредством различни техники. Отнася се към двуизмерното изображение, чийто основен признак е повтаряемостта по вертикална и хоризонтална ос.

Сега вече изглежда много по-ясно, нали?