Политика на поверителност

Уважаеми клиенти и посетители на сайта,

Искаме да Ви уверим, че Вашите лични данни се използват в съответствие с европейското законодателство и Вие можете спокойно да се насладите на пазаруване в електронния магазин на Eva Pattern Show.

Моля, запознайте се с информацията по-долу. Тя може да бъде променяна, като влизането и в сила ще се счита момента на публикуване тук.

Запознайте се с българското законодателство относно защитата на личните данни на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

 !. Административни данни за Eva Pattern Show:

Eva Pattern Show е марка с която Евелина Емилова Гебрева представя продуктите, които произвежда като текстилен дизайнер на свободна практика със статут на самоосигуряващо се лице вписано в Национална агенция за приходите на Република България .

  1. Вашите данни за контакт се събират единствено за целите на комуникация и реализирането на поръчки от Вас.
  2. Цели на обработката на лични данни:

Личните данни, събирани от EPS (Eva Pattern Show ще бъде изписвано така накратко в документа), могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва:

3.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за спазването на правни задължения:

  1. Отчитане пред регулаторни и правителствени органи – за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството и др.

3.2. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор  или изпълнение на договорни задължения от страна на EPS към клиенти.

3.3. Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента.

  1. За директен маркетинг на продукти, предлагани от EPS или информация за продукти, услуги, отстъпки и промоции личните данни ще бъдат използвани само с изрично съгласие на клиента.
  2. Продължителността за съхранение на личните данни е в съответствие с утвърдените законови рамки. Ако няма такива Вашите данни ще бъдат съхранени 5 години.
  3. За всички възникнали въпроси по отношение на използването и съхранението на лични данни ще се взима предвид действащото европейско и българско законодателство. Ако имате въпроси вижте посочените за контакт детайли.